Till den holländske konstnärens mest igenkännbara motiv hör solrosen som kom att bli återkommande i hans verk. Under tre års tid målade han en serie oljemålningar med blommorna i olika versioner, exempelvis i vaser eller liggandes på marken. Den vackra blomman blev därmed förevigad på ett unikt sätt, och kom för alltid att bli ett av hans kännetecken.

Varför solrosor?

Anledningen till att solrosen blev så viktig i konstnärens tavlor var dels att blomman var vacker och tacksam att måla, dels att hans gode vän Gauguin tyck Odla egna blommor