Den italienske renässanskonstnären Sandro Botticelli var en extremt begåvad och fantasifull man som älskade naturen. Även om han framförallt arbetade på beställning, inte minst för den mäktiga familjen Medici, lyckades han ofta ge sina tavlor en rik flora på eget initiativ. Bland de kändaste exemplen är verken Primavera och Venus födelse där blommorna symboliserar kärlek på flera plan.

Botticelli var en djupt religiös man och hans hyllningar till naturen var samtidigt en hyllning åt den kristne guden, även om motiven ofta var hämtade från den grekiska mytologin. I Primavera lyckades han inkludera nästan 200 olika sorters blommor och växter, och många av dem representerade känslor, dygder och personer. Apelsinerna anses till exempel ha symboliserat äktenskap men kanske också familjen Medici som beställt verket, rosorna gudomlig kärlek och jordgubbarna förförelse. Hela verket fullkomligen prunkar av växtlighet, vilket syns sig passande då tavlan uppkallats efter växtlighetens säsong, våren, och den dessutom var ämnad som en bröllopsgåva.

Att just blommor kom att bli en så viktig symbol var mycket typiskt för renässansen då antikens storhet och törst efter kunskap blivit populär igen. Med de gamla myterna som bakgrund kunde konstnären förmedla sitt budskap på flera plan, och genom att måla blommor blev tavlorna inte vara vackra utan fyllda av mystik och symbolism.